سمپاش توربيني باغي (پشت تراکتوری/چرخدار)

Garden turbine sprayer

-  پمپ در انواع مختلف ، فشار قوي و رگلاتور مخصوص پمپ

- نوع پمپ متناسب با ظرفيت مخزن و نوع توربين سمپاش نصب مي شود .

- توربين داراي 14-10 نازل گردان قابل تنظيم

- نوع توربين با توجه به حجم كار سمپاشي نصب مي گردد .

- سرعت خروج هوا 40-35 متر بر ثانيه

- عرض كار با توجه به نوع نازل توربين 14-7 متر

- قابل استفاده شيلنگ و لانس

- ظرفيت مخزن 2000-800-600-400 ليتري

- نوع مخزن گالوانيزه ، پلي اتيلن ، فايبر گلاسگروه: سمپاش توربینی(پشت تراکتوری،چرخدار)


سمپاش توربيني باغي (پشت تراکتوری/چرخدار)