#نام محصولعکسجزییات
13قرقره (شیلنگ جمع کن فشار قوی) ظرفیت یکصد مترجزییات
14لانس تفنگی - مخصوص سمپاشی و شستشوجزییات
15لانس شاخه ای - مخصوص سمپاشیجزییات