#نام محصولعکسجزییات
7سمپاش كششي چرخدار (مخزن گالوانیزه)جزییات
20سمپاش کششی چرخدار (مخزن فایبر گلاس)جزییات