خدمات
- رعايت استاندارد هاي لازم ضمن در نظر گرفتن محيط نسبت به ساختار دستگاه و نوع نياز متقاضي .

- تأمين قطعات و لوازم يدكي توسط سازنده ضمن اينكه دستگاه داراي گارانتي نيز مي باشد .

- بكار بردن بهترين  نوع قطعات درجه يك حين توليد محصول ضمن اينكه ساخت تنها طبق نوع سفارش و نياز مشتري صورت ميگيرد.

- طراحي و ساخت دستگاه به گونه اي است كه حمل و نقل آسان را حين استفاده از آن براي كاربر ميسر مي سازد .

- دستگاه داراي نوعي شيلنگ جمع كن فشار قوي كاملاً متفاوت و منحصر به زيبا گلپاش ،  جهت رفاه كاربر مي باشد .
( در صورت سفارش مشتري بر روي دستگاه نصب خواهد شد .)

- آموزش رايگان جهت كار با دستگاه و نيز تست نهائي در حضور مشتري هنگام تحويل .

- راهنماي استفاده صحيح از دستگاه به صورت كتبي نيز تقديم مشتري محترم خواهد شد .