پمپ هاي فشار قوي شستشوي صنعتي (برقی)

Industrial high pressure washing pump

- قابل راه اندازي با موتور تك سيلندر (بنزيني ) ، الكترو موتور تك فاز و سه فاز با قدرت هاي مختلف

- مقدار فشار از 400-100 بار

- دبي پائين ، مصرف آب بسيار كم و فشار بسيار بالا

- داراي رگلاتور قابل تنظيم فشار مورد نياز

- قابل استفاده از آب سرد و گرم

- قابل نصب در مكان و شاسي هاي مختلف

- مورد نياز كارخانجات صنعتي ، مرغداري ها ، دامداري ها ، كشتارگاه ها ، كارواش ، رستوران ها ، حتي جهت استفاده در منازلگروه: پمپهاي فشارقوي شستشوي صنعتي


پمپ هاي فشار قوي شستشوي صنعتي (برقی)