سمپاش توربيني خرطومی (پشت تراکتوری/چرخدار)

Wheeled turbine sprayer

Tractor mounted turbine sprayer

(Turboliner sprayer)

-  پمپ در انواع مختلف ، فشار قوي و رگلاتور مخصوص پمپ

- نوع پمپ متناسب با ظرفيت مخزن و نوع توربين سمپاش نصب مي شود .

- توربين داراي 14-6 نازل گردان قابل تنظيم

- نوع توربين با توجه به حجم كار سمپاشي نصب مي گردد .

- سرعت خروج هوا 84-72 متر بر ثانيه

- عمق پاشش از 20 متر  الي 50 متر  ( با توجه به نوع نازل و توربين و پمپ )

- توربين قابل تنظيم در زاويه هاي مختلف پاشش عمودي و افقي

- ظرفيت مخزن 700 - 2000 و 3000 ليتر

- نوع مخزن گالوانيزه ، استيل ، پلي اتيلن و فايبرگلاس

- هدفگيري دلخواه با كنترل برقي و دستيگروه: سمپاش توربینی(پشت تراکتوری،چرخدار)


سمپاش توربيني خرطومی (پشت تراکتوری/چرخدار)